YES

Van 2021 tot 2023 zijn wij partner van het YES project (Youth Employment and Social Entrepreneurship), medegefinancierd door het Erasmus+ programma van de Europese Unie. Samen met organisaties uit Argentinië, Australië, Bulgarije, China en Roemenië zullen we trachten jongeren te ondersteunen om competenties te ontwikkelen in het ondernemerschap en zo jeugdwerkloosheid te doen dalen.

De kern van het project is om op lokaal niveau een strategisch kader te ontwikkelen rond ondernemerschap voor jongeren. Op deze manier kunnen jongeren gestimuleerd worden om uit werkloosheid te geraken door hun eigen ideeën te ontwikkelen en tot een goed einde te brengen. De focus van YES is dan ook om elk deelnemend land te versterken in hun beleid rond ondernemerschap en zo jongeren competenties aan te reiken die nuttig kunnen zijn voor een mogelijke toekomst in het ondernemerschap.

De belangrijkste doelstellingen van het project zijn:

  • Een actieplan ontwikkelen om ondernemerschap bij jongeren te promoten;
  • Een ondersteunende omgeving ontwikkelen per land, waarin de kennis en competenties van jongeren rond ondernemerschap verder uitgebouwd kunnen worden.

Kick-Off Meeting

De kick-off meeting van het YES project vond, omwille van de COVID-19 pandemie, online plaats op 18 augustus 2021. Deze virtuele ontmoeting was de uitgelezen kans om onze partners uit Roemenië, Argentinië, Australië, Bulgarije en China te leren kennen. Verder werd het project volledig besproken en de activiteiten gepland. Zo wisten alle partnerorganisaties wat hun te wachten staat en zijn we allemaal klaar voor de volgende stappen in het project!

Rotary

Mark Williams, Voorzitter van de Rotary Club van Brisbane, projectpartner in dit project, heeft ons op 17 oktober 2021 uitgelegd hoe Rotary afdelingen gestructureerd zijn in Australië en België. De samenwerking zorgt ervoor dat lokale ondernemers betrokken kunnen worden in ons project. Zij bezitten zowel de kennis als de ervaring om een idee verder uit te werken. Mark, hartelijk bedankt om een mail te versturen als aanbeveling naar onze plaatselijke Rotary.

Internationale training : SPARK en FUEL

In oktober 2021 namen de Belgische jongeren deel aan twee online vormingen, namelijk SPARK (18 en 20 oktober) en FUEL (25 en 27 oktober). Deze vormingen werden georganiseerd door QUT (Queensland University of Technology) uit Brisbane, Australië. In SPARK leren jonge mensen meer over wat ondernemerschap precies inhoudt en hoe ze op een andere manier kunnen nadenken over ideeën en problemen. In FUEL krijgen de jongeren een stappenplan mee over hoe ze hun eigen ideeën kunnen ontwikkelen en tot een goed einde kunnen brengen. In de volgende stap nemen we deze kennis mee om op lokaal niveau aan de slag te gaan.

Task force meetings

Op 13 oktober 2021 en 7 december 2021 organiseerden we de eerste twee vergaderingen van de YES task force in Brussel. In het YES project is deze task force het mechanisme om met alle stakeholders te coördineren en te communiceren. De task force bestaat uit vertegenwoordigers van plaatselijke ondernemingen, experts in fundraising en ervaren netwerkers. We willen de 7 deelnemers hartelijk bedanken voor hun aanwezigheid op beide vergaderingen.