YES

Van 2021 tot 2023 zijn wij partner van het YES project (Youth Employment and Social Entrepreneurship), medegefinancierd door het Erasmus+ programma van de Europese Unie. Samen met organisaties uit Argentinië, Australië, Bulgarije, China en Roemenië zullen we trachten jongeren te ondersteunen om competenties te ontwikkelen in het ondernemerschap en zo jeugdwerkloosheid te doen dalen.

De kern van het project is om op lokaal niveau een strategisch kader te ontwikkelen rond ondernemerschap voor jongeren. Op deze manier kunnen jongeren gestimuleerd worden om uit werkloosheid te geraken door hun eigen ideeën te ontwikkelen en tot een goed einde te brengen. De focus van YES is dan ook om elk deelnemend land te versterken in hun beleid rond ondernemerschap en zo jongeren competenties aan te reiken die nuttig kunnen zijn voor een mogelijke toekomst in het ondernemerschap.

De belangrijkste doelstellingen van het project zijn:

  • Een actieplan ontwikkelen om ondernemerschap bij jongeren te promoten;
  • Een ondersteunende omgeving ontwikkelen per land, waarin de kennis en competenties van jongeren rond ondernemerschap verder uitgebouwd kunnen worden.

Kick-Off Meeting

De kick-off meeting van het YES project vond, omwille van de COVID-19 pandemie, online plaats op 18 augustus 2021. Deze virtuele ontmoeting was de uitgelezen kans om onze partners uit Roemenië, Argentinië, Australië, Bulgarije en China te leren kennen. Verder werd het project volledig besproken en de activiteiten gepland. Zo wisten alle partnerorganisaties wat hun te wachten staat en zijn we allemaal klaar voor de volgende stappen in het project!

Rotary

Mark Williams, Voorzitter van de Rotary Club van Brisbane, projectpartner in dit project, heeft ons op 17 oktober 2021 uitgelegd hoe Rotary afdelingen gestructureerd zijn in Australië en België. De samenwerking zorgt ervoor dat lokale ondernemers betrokken kunnen worden in ons project. Zij bezitten zowel de kennis als de ervaring om een idee verder uit te werken. Mark, hartelijk bedankt om een mail te versturen als aanbeveling naar onze plaatselijke Rotary.

Internationale training : SPARK en FUEL

In oktober 2021 namen de Belgische jongeren deel aan twee online vormingen, namelijk SPARK (18 en 20 oktober) en FUEL (25 en 27 oktober). Deze vormingen werden georganiseerd door QUT (Queensland University of Technology) uit Brisbane, Australië. In SPARK leren jonge mensen meer over wat ondernemerschap precies inhoudt en hoe ze op een andere manier kunnen nadenken over ideeën en problemen. In FUEL krijgen de jongeren een stappenplan mee over hoe ze hun eigen ideeën kunnen ontwikkelen en tot een goed einde kunnen brengen. In de volgende stap nemen we deze kennis mee om op lokaal niveau aan de slag te gaan.

TASK FORCE MEETINGS

Op 13 oktober 2021 en 7 december 2021 hebben we de eerste twee task force meetings georganiseerd in Brussel. Dit is het mechanisme gebruikt voor de coördinatie en communicatie met alle stakeholders. De deelnemers zijn lokale ondernemingen, fundraising experten en ervaren netwerkers. Gedurende deze meetings hebben we ook de wetenschappelijke output besproken die gepland wordt in dit project.

IDEE VAN ONDERNEMERSCHAP

We houden van ecotoerisme, dus gebruiken we onze fiets om door België en de rest van Europa te reizen. We zijn de “smartphone generatie”, dus het moeilijkste deel om naar buiten te gaan en op je fiets te springen is dat je geen stopcontact meer bij de hand hebt om je smartphone op te laden. Onze droom is om ’s avonds onmiddellijk over een volledig opgeladen smartphone te beschikken om met vrienden en familie te chatten wanneer we op de volgende camping of hostel aankomen. De waarheid is echter dat we eerste de batterij opnieuw moeten opladen, aangezien we overdag veel batterijlading nodig gehad hebben voor navigatie, het nemen van foto’s of video’s en nog veel meer.

Ons project : er voor zorgen dat de batterij overdag volledig opgeladen wordt, terwijl we fietsen, zodat we over een opgeladen smartphone beschikken wanneer we online willen zijn.

Ons team vrijwilligers heft voortgebouwd op de best practice van het DIVE-project en ontwikkelde een idee van ondernemerschap : ENERCYCLE. Dit is een ecologische smartphone oplader die werkt

IMPLEMENTATIE : PROTOTYPE VAN ENERCYCLE

We willen een doos verkopen met alle materiaal nodig om je smartphone op te laden tijdens het fietsen, eenvoudig te installeren met de meegeleverde handleiding. Enercycle moet passen op elk type fiets, voor om het even welke smartphone. We moeten dus goed nadenken over de mechanica en de elektronica. We hebben 50 stuks van het prototype gemaakt.

ENERCYCLE : PROMOTIEVIDEO

Ons team heft een video gemaakt om Enercycle uit te leggen en te promoten.

GROOTSCHALIG JONGERENEVENEMENT

Ons team van jonge vrijwilligers organiseerde een jongerenevenement in Hasselt op 31 december 2022. Het doel was om het prototype van Enercycle voor te stellen en de voorlopige versie van ons lokaal actieplan. Het was ook het ideale moment om een gesprek op te starten over de Europese Green Deal, dat één van de topprioriteiten is van de Europese Commissie.

LOKAAL ACTIEPLAN

We hebben een Lokaal Actieplan ontwikkeld voor Vlaanderen, rekening houdende met de laatste gegevens en research. Om werk en ondernemerschap te promoten, heeft ons team 4 aanbevelingen : drempels in het onderwijs wegwerken, jongeren beter voorbereiden op een job, met matchen van jongeren en werkgevers promoten en tenslotte sociale innovatie aanmoedigen.

Op 20 februari 2023 en 10 juni 2023 hebben we de laatste twee task force meetings georganiseerd in Brussel om ons aangepaste Lokaal Actieplan te bespreken en te laten goedkeuren.

PROMOTIE TIJDENS WERELD FIETS DAG

In 2018 besliste de Algemene Vergadering van de Verenigde Naties om elk jaar op 3 juni een Wereld Fiets Dag te organiseren. Daarom hebben we Enercycle op sociale media gepromoot op 3 juni 2023. Onze Facebook-post ging viraal, met 304.847 views en meer dan 1.100 vind-ik-leuks.

SLOTVERGADERING IN GUANGZHOU

De evaluatievergadering in Guangzhou (China) was het perfect moment om de verwezenlijkingen van het YES-project te overlopen. Onze 4 deelnemers kregen de kans om kennis te maken met de sociaal ondernemerschap projecten van de andere partnerlanden. Ook de Lokale Actieplannen werden besproken. We namen ook deel aan een conferentie die door onze Chinese partner werd georganiseerd. Een geleid bezoek aan een belangrijk industriepark op een uurtje rijden buiten Guangzhou gaf ons extra motivatie om verdere samenwerking te bespreken.