CARMA

 

TOP-25 EUROPE is partner in het project “Create Awareness Raising Mobile Actions” (CARMA), dat financieel ondersteund wordt door het Erasmus+ programma van de Europese Commissie. De partners zijn afkomstig uit Europa (België, Bulgarije en Frankrijk) en Latijns-Amerika (Argentinië, Colombia en Peru).

De hoofddoelstelling van het CARMA-project is om de Europese (en globale) inspanningen te ondersteunen om de jongerenwerkloosheid te verminderen door de capaciteiten, bekwaamheden en economische kennis van jongeren te versterken door hun kennis perspectief en (persoonlijk en professioneel) netwerk uit te breiden.

Tijdens het project :

 • worden minstens 18 lokale campagnes in 6 landen op 2 continenten opgezet en uitgevoerd
 • wordt informatie over verantwoord burgerschap uitgewisseld en ontwikkeld, met een focus op jongerenwerkloosheid, ecologie, gezondheid en burgerschap
 • implementeren we een mobiliteit van jeugdwerkers en een job shadowing
 • betrekken we rechtstreeks een groot aantal jongeren:
  • 12 jeugdwerkers worden uitgenodigd voor de train-de-trainers meeting (2 per partner)
  • 24 jonge vrijwilligers worden in het project betrokken en getraind om de terreinacties uit te weken, uit te voeren, op te volgen en te verbeteren
  • 5.400 jongeren (900 per partner) zullen bereikt worden voor de 18 terreinacties (3 acties per partner)
 • worden 12.000 indirecte deelnemers geïnformeerd door de folders in beide campagnes, 60.000 via de social media en 150.000 via de traditionele media.

 

Kick-Off Meeting in Lyon

Van 22 tot 24 januari 2019 werd het startschot voor CARMA-project gegeven in Lyon, Frankrijk. Deze driedaagse samenkomst was de uitgelezen kans voor de projectpartners om elkaar te leren kennen en vertrouwd te raken met de verschillende organisaties en hun expertise. Daarnaast werd er dieper ingegaan op de inhoud en planning doorheen het project. Iedereen mocht terug huiswaarts vertrekken met een duidelijk stappenplan en doel voor onze volgende bijeenkomst.


Training the trainers in Lima

Van 12 tot 27 februari 2019 heeft onze organisatie een tweekoppige delegatie de oceaan laten oversteken om deel te nemen aan de Training de trainers uitwisseling in Lima, Peru. Het volledige internationale CARMA-team werd ondergedompeld in workshops rond campagne-voering en gesprekstechnieken. Een tweede luik van deze training werd vormgegeven door een voorstelling van een arsenaal aan tools en methodieken uit de doos van iedere projectpartner. Gewapend met nieuwe inzichten waren onze trainers klaargestoomd om deze expertise over te dragen aan het team van vrijwilligers op Belgische bodem.


Training the CARMA-Angels

De eerste hoogdag voor ons Belgische CARMA-team viel op zaterdag 20 april 2019. De dag waarop onze verantwoordelijken hun kennis konden overdragen en de vrijwilligers werden klaargestoomd om de geplande campagnes tot een goed einde te brengen. Hier werd samen met de vrijwilligers de inhoud van de campagne vormgegeven en de verschillende methodieken uitgedacht.


Pilot Action

Op zaterdag 11 mei 2019 was het tijd om alle opgedane kennis om te zetten in de praktijk. Het benefiet-evenement OverLEVER, een alcoholvrij festival georganiseerd door de laatstejaarsstudenten Geneeskunde van de Universiteit Gent, leek ons de perfecte opportuniteit om over te gaan naar de volgende fase in het project: on-field acties organiseren!


Intermediate Project Meeting

Van 22 mei tot 5 juni 2019 was het de beurt aan onze organisatie om alle projectpartners te ontvangen. Het voltallige internationale team zakte voor een Job Shadowing uitwisseling af naar Brussel. Ze maakten er kennis met onze organisatie en het reilen en zeilen in België. Daarnaast werd er ook plaats gemaakt om van elkaar te leren tijdens de Tussentijdse Project meeting. Alle opgedane ervaringen werden door iedere partner voorgesteld en samen zochten we naar verbeteringen binnen de implementatie van het project.


Eerste on-field actie !

Op 21 september 2019 kregen we onze eerste kans om de gedeelde kennis en ervaringen van onze partnerorganisaties om te zetten in praktijk tijdens onze eerste echte on-field actie in Leuven. We hebben ervoor gekozen om ons hierbij te focussen op het luik ecologie en deel te nemen aan de wereldwijde actie World Cleanup Day. Gewapend met vuilzakken, handschoenen en bakken enthousiasme trok ons team naar de Vaart in Leuven om er komaf te maken met rondslingerend vuilnis.


Tweede on-field actie !

Onze tweede en meteen ook laatste on-field actie werd gehouden op 18 oktober 2019, tijdens Dag van de Jeugdbeweging. Op deze vrijdagnamiddag kwamen alle jeugdbewegingen uit Gent samen in het Coyendanspark voor tal van activiteiten. De uitgelezen kans dus voor ons om deze jongeren bekend te maken met het project door middel van leuke activiteiten en handige goodies!


Evaluatiemeeting in Buenos Aires

Op woensdag 6 november 2019 staken de partners voor de laatste keer de koppen bij elkaar. Iedereen kreeg de kans om zijn implementaties doorheen het project voor te stellen en de uitgewerkte tools en methodieken te presenteren. Verder werd er ook toegewerkt naar het afronden van het project en werden de laatste TO DO’s opgelijst. Het zat er al weer bijna op voor het CARMA-project..


Slotconferentie in Buenos Aires

De allerlaatste samenkomst van het project vond plaats op vrijdag 8 november 2019 tijdens de afsluitende conferentie in Buenos Aires. Het team maakte er kennis met verschillende verkeersveiligheidsactoren en jongerenprojecten uit Buenos Aires, Argentinië en Centraal- of Zuid-Amerikaanse landen zoals Chili en Mexico. Na voorstellingen van deze organisaties of initiatieven kregen de aanwezigen de kans om verschillende tools te testen. Onze twee projectmedewerkers hebben hun ogen rijkelijk de kost kunnen geven en konden met een volle rugzak aan nieuwe ideeën weer huiswaarts keren.