BE A HERO

 

Van september 2019 tot juni 2022 zijn we partner in het BE A HERO project, medegefinancierd door het Erasmus+ programma van de Europese Unie. Samen met een jeugdwerkpartner en een verkeersveiligheidspartner uit Portugal, Slovenië en België pakken we het probleem van dronken rijden bij jongeren aan. Niet direct, maar indirect. Dit door jeugdwerkers de juiste informatie, instrumenten en methoden aan te reiken en hen te trainen in het uitvoeren van preventieactiviteiten op het gebied van verkeersveiligheid.

De kern van het BE A HERO project is het versterken van de jeugdsector en het versterken van het werk van jeugdwerkers door het verhogen van de competenties en het verwerven van expertise op het gebied van verkeersveiligheid. Het is noodzakelijk om gestructureerde methodieken te verwerven, de kennis te versterken en vervolgens beide in de praktijk toe te passen. Samen met de sociale inclusie van kansengroepen (slachtoffers van verkeersongevallen) in het jeugdwerk zal dit helpen om het prangende probleem van de verkeersveiligheid in de jeugdsector in de toekomst aan te pakken.

De belangrijkste doelstellingen van het project zijn:

  • Jongerenorganisaties en jeugdwerkers in staat stellen om doelgerichte activiteiten uit te voeren om rijden onder invloed en alcoholgebruik onder jongeren te verminderen.
  • Jongeren sensibiliseren over de schadelijke gevolgen van alcoholgebruik en de gevaren van alcohol in het verkeer maar ook stimuleren van gedragsverandering.

 

Kick – Off Meeting in Ostend

De Kick-Off meeting van het project vond plaats van 26 tot 29 november 2019 in Oostende, België. Deze vier dagen waren de perfecte gelegenheid voor de partners om elkaar en de ngo’s van het project te leren kennen. Daarnaast werd het project voorgesteld, de belangrijkste activiteiten werden gepland en de visuals werden besproken. Alle partners gingen naar huis met een duidelijke visie op de resultaten van het project en waren klaar voor de volgende stappen!


Online campaign

In het kader van ons project hebben we in de tweede week van oktober 2020 een internationale sociale mediacampagne gelanceerd. In vijf weken tijd zou onze campagne meer dan 10.000 mensen bereiken in Slovenië, Portugal, België en daarbuiten. Zowel Facebook als Instagram worden gebruikt om onze boodschap over te brengen: Echte helden rijden nooit onder invloed!

In de tweede fase van deze campagne organiseerden we twee giveaways. De deelnemers konden twee speciale series stickers winnen. De eerste is gemaakt om aan hun vrienden te geven als een geheugensteuntje dat een voortuig besturen onder invloed van alcohol, eender welk voertuig, gevaarlijk is voor zowel zichzelf als voor andere weggebruikers. Een tweede serie stickers werd gemaakt als een beloning voor vrienden en familie om te geven wanneer zij hun verantwoordelijkheid nemen en als echte verkeersveiligheidshelden optraden.

 

Virtual Study Visit

Vanwege de aanhoudende pandemie werd het geplande studiebezoek vervangen door een online alternatief. In de derde week van oktober 2020 woonden alle partners onze virtuele vergaderzaal bij. De lopende marketingcampagne werd besproken, evenals de evolutie van onze BE A HERO-methodologie. Onze coördinator organiseerde tijdens de zomermaanden een lokale discussie met de jongeren en beleidsmakers van Ptuj, op een moment dat het veilig was om kleine evenementen te organiseren. Deze bijeenkomst werd opgenomen voor ons virtueel studiebezoek, zodat we allemaal konden leren van hun methodologie en konden bespreken hoe we dit in de toekomst op nationaal niveau zouden kunnen implementeren.

 

International training of understanding

Aangezien reizen eindelijk terug mogelijk was in zomer van 2021, kon de volgende fase van het project van start gaan, namelijk de “international training of understanding” van 30 augustus tot 3 september 2021. Deze vond plaats in Slovenië, het organiserende land. Hier kwamen de 6 partnerorganisaties samen om de eerder besproken methodologie verder uit te werken tot een aanpak die op een nationaal niveau zou kunnen worden geïmplementeerd. Er werd gebrainstormd en ideeën werden uitgewisseld, zodat we konden leren uit elkaars landelijke verschillen en nieuwe inspiratie konden opdoen. Op deze manier hebben Isabel en Koen de grondstenen gelegd voor de volgende stap, de “national methodology training course”.

National methodology training course

Van 25 tot 27 maart 2022 kregen 20 Belgische jeugdwerkers en geïnteresseerde jongeren de kans om deel te nemen aan een driedaagse trainingscursus methodologie. Doel van de training was de kennis en bekwaamheid van jeugdwerkers te verhogen door hen te laten kennismaken met verkeersveiligheid, alcohol, alcoholmisbruik, de jeugdsector en jeugdwerk. Zo hebben de deelnemers kennis vergaard die nuttig is in hun verdere werk binnen hun eigen organisatie, het werken met jongeren en zo verkeersveiligheid en schadelijk gebruik van alcohol te integreren in lokaal jeugdwerk.

Final evaluation meeting

Van 11 tot 14 mei 2022 werden de projectleiders van de 6 partnerorganisaties verwacht in Faro, Portugal. Doel van deze meeting was om alle resultaten te evalueren, de social media campagne te bekijken, het projectmanagement te bespreken en het eindverslag voor te bereiden.

National local discussion

Op 10 juni 2022 kregen jeugdwerkers en jongeren de kans om kennis te maken met verkeersveiligheid en de gevolgen van alcoholgebruik. Samen met een beleidsmaker kan dan verder gewerkt worden om de verkeersveiligheid van jongeren in Vlaanderen te verbeteren.

4 voorstellen werden geformuleerd :

  • openbaar vervoer voorzien tot het sluitingsuur van cafés en discotheken
  • alcoholtesten ter beschikking stellen in alle drankgelegenheden
  • de toegelaten alcohollimiet verlagen voor alle bestuurders
  • sensibiliseringscampagnes voorzien in universiteiten

We willen Cathy Berx, Gouverneur van de provincie Antwerpen en Voorzitster van het Vlaams Forum Verkeersveiligheid, bedanken.

Road safety manual for youth workers

Op 30 juni 2022, officieel de laatste dag van het project, hebben we ons verkeersveiligheidshandboek voor jeugdwerkers gelanceerd in het Nederlands, het Engels, het Portugees en het Sloveens.

We zijn ervan overtuigd dat dit handboek jeugdwerkers in Vlaanderen en heel Europa zal helpen om verkeersveiligheid te integreren in hun activiteiten voor jongeren.